Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens
The Little Green Bag BV ("The Little Green Bag"), gevestigd aan de Karel Doormanweg 41, 3115 JD Schiedam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Naam bedrijf: The Little Green Bag BV
Adres: Karel Doormanweg 41
Postcode: 3115 JD
Plaats: Schiedam
Land: Nederland

Telefoonnummer: +31 10 435 41 03
Website: https://www.thelittlegreenbag.nl

Inschrijfnummer KvK: 61971448
BTW-nummer: NL854573148B01

Profilering
We verzamelen persoonsgegevens voor een optimale dienstverlening en om nieuwe klanten te vinden. We analyseren en combineren deze gegevens en gaan daarmee op zoek naar verbanden en patronen. Dit betekent dat we aan nieuwe klanten advertenties kunnen laten zien om hen bekend te maken met onze producten, diensten en activiteiten. Voor bestaande klanten betekent dit dat zij gepersonaliseerde campagnes getoond kunnen krijgen - mits hiervoor toestemming is gegeven door de klant. Denk daarbij aan het ontvangen van een kortingscode wanneer u jarig bent of het ontvangen van een nieuwsbrief, gebaseerd op uw interesses of demografische gegevens. Heeft u geen toestemming gegeven, dan zal u enkel remarketing advertenties tegen kunnen komen. Dit geldt voor iedereen die onze website gebruikt en instemt met ons cookie policy. Wanneer u niet instemt met onze cookie policy, dan kunnen alleen willekeurige advertenties worden getoond. Heeft u wel toestemming gegeven, maar wilt u dit intrekken? Dan kunt u zich altijd voor onze diensten afmelden of uw account verwijderen.

2. E-mailadres
a. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van uw order.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend om contact met je op te nemen voor het geval er vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot jouw order. Ditzelfde geldt voor het verwerken van geretourneerde artikelen.

5. Overige persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als persoon. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of klantnummer zijn persoonsgegevens. Dat geldt ook voor andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Deze overige persoonsgegevens (zoals het IP-adres, browsergegevens, enz.) verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;
a. voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.

Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen, maken wij gebruik van derde partijen. Hiervoor maken we gebruik van de volgende partijen:
- PostNL en B2C Europe: om uw bestelling zo snel mogelijk bij u te kunnen bezorgen in binnen- en buitenland
- Freshdesk: via dit systeem verwerken wij alle digitale aanvragen via onze klantenservice (mail en chat).
- Google Analytics
- Google, Criteo en Barilliance: Machine Learning & Artificial Intelligence.

Machine Learning & Artificial intelligence betekent dat we op zoek gaan naar potentiële klanten die voldoen aan bepaald online gedrag dat overeenkomt met dat van onze klanten. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Google, Criteo en Barilliance.

Voor meer informatie kunt u het privacy-beleid raadplegen van:
a. Criteo: http://www.criteo.com/privacy/
b. Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
c. Barilliance: https://www.barilliance.com/privacy-policy/
d. Freshdesk: https://www.freshworks.com/privacy/

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Wilt u uw persoonsgegevens inzien, opvragen, wijzigen of verwijderen? Dat kan wanneer u een account heeft. Ga hiervoor naar de Bagyard omgeving en navigeer naar het tabblad Privacy. Hier kunt u eenvoudig uw gegevens bekijken, aanpassen of uw account verwijderen. Let erop dat u bij het verwijderen van uw account geen toegang meer heeft tot uw digitale facturen. Ook de gespaarde Baggies gaan verloren en u ontvangt geen servicemails meer van ons. We streven ernaar om u via de Bagyard onmiddellijk te kunnen helpen. Mocht dit wegens een technisch probleem niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze klantenservice. Zij zullen uw verzoek binnen één maand uitvoeren en aan u terugkoppelen.

a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens
Veiligheidscriteria
a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, dan kunt u dit doen via de Bagyard. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Zij zullen uw verzoek binnen 30 dagen verwerken en aan u terugkoppelen.

10. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen op het volgende telefoonnummer: 010 435 41 03

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Copyright © 2024 The Little Green Bag BV All rights reserved. | Algemene voorwaarden | Privacybeleid & Cookies